AMS Symposium in teken van stedelijke vergroening

De Heimans en Thijsse Stichting organiseert samen met IVN, KNNV en Thijsse’s hof een symposium over ‘de groene stad van de toekomst’. Op 29 augustus in het Gemeentemuseum Den Haag wordt dieper ingegaan op de rol en toekomst van natuur in de stad.   

Groene steden hebben de toekomst. Dat zag Jac P. Thijsse, grondlegger van de natuurbescherming in Nederland, al lang geleden. Als onderwijzer  ging hij met zijn klas op excursie door stadsparken en langs de randen van de stad.

Tegenwoordig wordt vergroening van steden steeds actueler. Klimaatverandering en toenemend verkeer vormen een groeiende uitdaging. De grote vraag is hoe we in de grote steden nog een aangenaam leefklimaat kunnen handhaven, en hoeveel ruimte we daar willen geven aan de natuur. En kan natuur helpen de stad een economische impuls te geven? Wat is de verantwoordelijkheid van gemeentebesturen en welke rol is weggelegd voor onszelf?

Programma
Symposium ‘De groene stad van de toekomst’- zaterdag 29 augustus 2015, Gemeentemuseum Den Haag (Stadhouderslaan 41, Den Haag)

Dagvoorzitter:  Natasja van den Berg

13.30    Frank Berendse (hoogleraar Natuurbeheer Wageningen University)  –  welkom
13.40    Marc van den Tweel, (directeur Natuurmonumenten)  –  150 jaar na de geboorte van Jac. P. Thijsse

De toekomst van de groene stad
14.00    Hiltrud Pötz (stadsontwerper) –  De toekomst van de stad is groen
14.30    Remco Daalder (stadsbioloog Amsterdam)  –  De ecologie van de stad als economische factor
15.00    Koffie en thee in de Tuinzaal
15.30    Redmond O’Hanlon (documentairemaker)  –  Jac. P. Thijsse and Dutch nature in the city
16.00    Paneldiscussie met Joris Wijsmuller (wethouder stadsontwikkeling en duurzaamheid, Den Haag),  Barbara Rijpkema (stadsbioloog Utrecht) en Hiltrud Pötz  (stadsontwerpster)
16.45    Uitreiking Heimans en Thijsse Prijs door Frank Berendse
17.00    Receptie in aangrenzend restaurant Gember

Meld je aan!
Voorafgaand aan het symposium kun je in het Gemeentemuseum Den Haag de tentoonstelling ‘Holland op z’n mooist’ bezoeken. Deze tentoonstelling laat de opkomst van de Haagse School zien. Schilders als Weissenbruch, Gabriëls, Mauve wisten het Nederlandse landschap van begin 1900 vast te leggen met weiden, koeien, water en molens. Dit viel samen met de toenemende waardering van natuur in eigen land waaraan deze tentoonstelling ook aandacht geeft. Bij opgave voor het symposium ontvang je een korting op de entree van de tentoonstelling.

Deelname aan het symposium kost €10,- (voor studenten €5,-). Meld je snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt. Je kunt je aanmelden op www.heimansenthijssestichting.nl